โอนเงินจากต่างประเทศมาไทยยากไหม? วิธีโอนเงินจากต่างประเทศมาไทย

โอนเงินจากต่างประเทศมาไทยแบบไหนดี 2566/2023

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาได้มีคนไทยที่เดินทางไปทำงานต่างประเทศกันจำนวนมากและก็ได้มีการโอนเงินจากต่างประเทศมาไทยไม่น้อยกันเลยทีเดียว ทั้งนี้การโอนเงินจากต่างประเทศมาไทยที่ผ่าน ๆ มาก็อาจจะมีความยุ่งยากและมีความล้าช้ากว่าจะได้รับเงินที่ส่งเงินจากต่างประเทศมาไทยก็ใช้เวลานานและค่าธรรมเนียมที่ค่อนข้างสูงอยู่พอสมควร และปัจจุบัน 2566/2023 การเลือกโอนเงินจากต่างประเทศมาไทยแบบไหนดีที่จะให้ความรวดเร็วและปลอดภัยและมีค่าธรรมเนียมไม่สูงมากนัก สำหรับการโอนเงินจากต่างประเทศมาไทยในปัจจุบันก็เรียกได้ว่ามีการพัฒนาระบบการโอนเงินต่างประเทศมาไทยด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยโดยใช้วิธีโอนเงินจากต่างประเทศมาไทยโดยระบบการโอนเงินแบบ SWIFT CODE ซึ่งเป็นรหัสของธนาคารรวมไปถึงสถาบันการเงินทั่วโลกที่ใช้ในการรับและส่งข้อความระหว่างกัน โดยผ่านการบริการขององค์กร

ที่มีชื่อว่า Society foe World-Wide Interbank Financial Telecommunication หรือเรียกชื่อย่อกันว่า SWIFT ทั้งนี้การโอนเงินต่างประเทศมาไทยจึงทำได้ง่ายขึ้นและรวดเร็วมากขึ้นภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยที่ยอมรับไปทั่วโลก ไปดูรายละเอียดการให้บริการของแต่ละธนาคารว่าโอนเงินจากต่างประเทศมาไทยกี่วันจะได้รับเงินและมีค่าธรรมเนียมอย่างไร

โอนเงินจากต่างประเทศมาไทยกสิกร

สำหรับบริการโอนเงินจากต่างประเทศมาไทยกสิกรก็เป็นอีกหนึ่งธนาคารในปี 2566/2023 ที่ใช้ระบบการโอนเงินจากต่างประเทศมาไทยแบบ SWIFT CODE โดยผู้รับเงินไม่ต้องเปิดบัญชีต่างประเทศหรือแม้ว่าจะไม่มีสาขาของธนาคารในประเทศนั้น ๆ เพียงแค่มีบัญชีธนาคารเงินฝากสกุลเงินบาทหรือเงินตราต่างประเทศของกสิกรไทยก็สามารถจะรู้ทุกรายการที่รับโอนเงินจากต่างประเทศมาไทยผ่าน sms และอีเมลหลังจากที่ได้รับเงินภายใน 1 ชั่วโมง และอุ่นใจกับการรับเงินที่โอนเงินต่างประเทศมาไทยเพราะเป็นการรับเงินเข้าบัญชีธนาคารโดยตรง โดยผู้ที่รับโอนเงินจะต้องเสียค่าธรรมเนียม 0.25% จากยอดที่ได้รับโอนขั้นต่ำ 200 บาทและสูงสุดไม่เกิน 500 บาท และ SWIFT CODE การโอนเงินจากต่างประเทศมาไทยของกสิกรคือ KASITHBK

โอนเงินจากต่างประเทศมาไทยไทยพาณิชย์

สำหรับการบริการรับโอนเงินจากต่างประเทศมาไทยไทยพาณิชย์ก็ใช้วิธีโอนเงินจากต่างประเทศมาไทยด้วยระบบ SWIFT เช่นกัน โดย SWIFT CODE ของธนาคารไทยพาณิชย์คือ SICOTHBK ซึ่งเงื่อนไขของการโอนเงินจากต่างประเทศมาไทยหากมีเงินโอนเข้าจำนวนตั้งแต่ USD 50,000 หรือเทียบเท่า ต้องยื่นแบบการทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศและเอกสารประกอบการรับเงินโอน ทั้งนี้ช่วงเวลาการรับโอนเงินจากต่างประเทศมาไทยจะขึ้นอยู่กับช่วงเวลาในการทำการของธนาคารในแต่ละประเทศและจะมีการแจ้งให้ทราบภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากที่มีการรับโอนเงินทางออนไลน์เรียบร้อยแล้ว โดยมีค่าธรรมเนียม 0.25% ของจำนวนเงินที่โอนเข้าซึ่งมีขั้นต่ำ 300 บาทและสูงสุด 500 บาท

โอนเงินจากต่างประเทศมาไทยกรุงไทย

สำหรับการรับโอนเงินจากต่างประเทศมาไทยกรุงไทยก็มีบริการรับระบบ SWIFT โดย SWIFT CODE ของธนาคารกรุงไทยคือ KRTHTHBK โดยมีค่าธรรมเนียมในการรับโอนเงินจากต่างประเทศมาไทย 0.25% ของยอดที่โอนเข้าที่แปลงเป็นค่าเงินบาทโดยต่ำสุด 200 บาทและสูงสุด 500 บาท กรณีเป็นบัญชีธนาคารนอกเขต clearing จะมีค่าเก็บออนไลน์อีก 50 บาทต่อรายการ และพิเศษล่าสุดกับการทำรายการทาง Online Banking ลดค่าบริการ 100 บาทต่อรายการ ส่วนระยะเวลาในการได้รับโอนเงินจากต่างประเทศมาไทยขึ้นอยู่กับ Time Zone และเงื่อนไขของธนาคารในแต่ละประเทศ 

Scroll to Top