ข่าวการลงทะเบียนว่างงานเพื่อรับเงินชดเชยกรณีว่างงานในช่วงปี 25663

กรมการจัดหางานเปิดให้ลงทะเบียนว่างงานออนไลน์คนว่างงานปี 2566

ช่องทางการลงทะเบียนว่างงานสำหรับคนที่ตกงานแบบกระทันหันโดยไม่ทันตั้งตัวไม่ว่าจะมาจากสาเหตุอะไรก็ตามเพราะในยุคสมัยใหม่นี้อะไรก็เกิดขึ้นได้ และถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังตกงานอยู่ สิ่งที่ควรต้องรีบทำก็คือการไปลงทะเบียนคนว่างงานเอาไว้ก่อนเพื่อเป็นการลงทะเบียนรายงานตัวว่างงาน ซึ่งก็มีหลายคนยังคงสับสนว่าจะไปยื่นประกันสังคมลงทะเบียนว่างงานที่ไหนอย่างไรที่สามารถทำการลงทะเบียนว่างงานเพื่อที่จะขอรับเงินชดเชยได้บ้างซึ่งในปี 2023 นี้กรมการจัดหางานได้เปิดลงทะเบียนสำหรับให้คนที่ว่างงานทำการลงทะเบียนคนว่างงานได้

สองช่องทางด้วยกันคือ 1. ลงทะเบียนว่างงานได้ที่สำนักงานจัดหางานโดยการลงทะเบียนว่างงานตามที่อยู่ภูมิลำเนาคืออยู่ที่ไหนก็สามารถไปทำการการลงทะเบียนรายงานตัวว่างงานที่สำนักงานจัดหางานในเขตพื้นที่นั้น ๆ ได้เลย 2. ลงทะเบียนว่างงานออนไลน์ตามแบบฟอร์มขึ้นทะเบียนว่างงานได้ทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ https://e-service.doe.go.th ได้เลย

วิธีการรายงานตัวว่างงานเพื่อลงทะเบียนว่างงานออนไลน์ในปี 2023/2566

สำหรับใครก็ตามที่ตกงานหรือว่างงานต้องรีบทำการลงทะเบียนว่างงานตามแบบฟอร์มขึ้นทะเบียนว่างงานโดยทำตามวิธีการรายงานตัวว่างงาน

และขั้นตอนการลงทะเบียนว่างงานได้ดังนี้
1. เข้าไปที่ว็บไซต์ https://e-service.doe.go.th
2. ถ้าเป็นผู้ใช้งานใหม่ให้ทำการลงทะเบียนว่างงานก่อนที่จะเข้าสู่ระบบโดยทำตามขั้นตอนระบบ
3. เข้าระบบโดยจะมีบัญชีให้ลงทะเบียนคนว่างงานจากนั้นเลือก “เข้าสู่ระบบสำหรับบุคคลทั่วไป”
4. กรอกหมายเลขบัตรประชาชน และกรอกพาสเวิร์ดจากนั้นกดเข้าสู่ระบบลงทะเบียนคนว่างงาน
5. กดยินยอมให้ใช้ข้อมูล และเลือกเมนู “ขึ้นทะเบียนว่างงาน” และให้กรอกข้อมูลตามตามแบบฟอร์มขึ้นทะเบียนว่างงานแล้วให้กดบันทึกการลงทะเบียนว่างงานเท่านี้ก็ลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อรับเงินชดเชยที่เป็นสิทธิประโยชน์ของตัวคุณเองที่พึงจะได้รับนั่นเอง

เอกสารสำหรับการลงทะเบียนว่างงานต้องใช้อะไรบ้างในปี 2023/2566

สำหรับใครที่ได้ทำการลงทะเบียนว่างงานผ่านระบบออนไลน์ไปเรียบร้อยแล้วจากนั้นก็ต้องนำเอกสารเพื่อที่จะได้นำไปยื่นที่สำนักงานประกันสังคมเพื่อจะรับเงินชดเชย โดยเอกสารลงทะเบียนว่างงานนั้นจะมีอะไรกันบ้างรวมถึงวิธีการรายงานตัวว่างงาน และขั้นตอนการลงทะเบียนว่างงานรวมถึงเอกสารที่จะต้องใช้ลงทะเบียนคนว่างงมีดังนี้

  1. หนังสือรับรองการลงทะเบียนคนว่างงาน
  2. แบบฟอร์ม สปส. 2-01/7
  3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ลงทะเบียนว่างงาน
  4. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป ที่ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือนสามารถใช้ได้
  5. หนังสือแจ้งการถูกเลิกจ้าง (ถ้ามี)
  6. สำเนาหน้าบัญชีธนาคารที่จะรอรับเงินชดเชย ให้กรมการจัดหางานโอนเงินให้ และสำหรับวิธีการลงทะเบียนว่างงานที่สามารถทำได้ 2 ทางดังที่กล่าวไปแล้วข้างต้น คือทางออนไลน์ และสำนักงานจัดหางานตามที่อยู่ภูมิลำเนาสะดวกแบบไหนก็ทำตามที่ต้องการได้เลย และคุณยังสามารถไปรายงานตัวก่อนหรือหลังวันนัดได้อย่างน้อย 7 วัน ซึ่งสามารถนับรวมทั้งวันเสาร์อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ได้อีกด้วย อย่าลืมเพื่อสิทธิประโยชน์ของตัวคุณเองต้องรีบลงทะเบียนคนว่างงานให้เร็วที่สุดเท่าที่คุณจะทำได้
Scroll to Top