สินเชื่อฟื้นฟู

สินเชื่อฟื้นฟู

สินเชื่อฟื้นฟู เปิดให้ลงทะเบียนแล้วตอนนี้ทั่วประเทศ
เงินเดือน
ไม่กำหนดรายได้
ดอกเบี้ย
ไม่เกินร้อยละ 5 ต่อปี
อายุ
ไม่กำหนดอายุ
วงเงิน
สูงสุด 150,000,000 บาท

2566สินเชื่อฟื้นฟู ตัวช่วยทางการเงินที่ช่วยสนับสนุนธุรกิจหลังโควิด-19

สินเชื่อฟื้นฟู 2566หรือสินเชื่อฟื้นฟู rl เป็นโครงการสำหรับช่วยเหลือผู้ประกอบหลังจากประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจที่เกิดมาจากโควิด-19 ในหลายปีที่ผ่าน ถึงตอนนี้เศรษฐกิจจะค่อย ๆ ฟื้นตัวกันขึ้นมาแล้วแต่ก็ยังใช้เวลาสำหรับการกู้คืนกิจการสำหรับผู้ประกอบการหลายแห่ง ธนาคารแห่งประเทศไทยจึงได้มีมาตรการช่วยเหลือด้วยการตั้งโครงการสินเชื่อฟื้นฟูขึ้นมา สำหรับผู้ที่ต้องการเงินสำหรับการหมุนเวียนในกิจการ เพื่อให้ธุรกิจได้ดำเนินต่อไป โดยที่ได้ให้วงเงินสำหรับสินเชื่อฟื้นฟูกับธนาคารและสถาบันการเงินในกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทย250,000 ล้านบาท และได้รับเงินโอนเพิ่มเติมจากโครงการพักทรัพย์ พักหนี้โอนมาอีก 25,886 ล้านบาท โดยผู้ประกอบการที่สนใจขอสินเชื่อสามารถสมัครสินเชื่อฟื้นฟูได้ที่ธนาคารที่เป็นลูกค้าอยู่แล้วหรือยังเคยยื่นกู้ที่ไหนมาก่อนก็สมัครได้ มาตรการครั้งนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยถือว่าเป็นสินเชื่อฟื้นฟูนอกระบบปกติ ที่ได้อัดฉีดเข้าไปเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจด้วย

สินเชื่อฟื้นฟู เพื่อการพลิกฟื้นธุรกิจและสร้างเศรษฐกิจที่ยั่งยืนต่อไปในอนาคต

สำหรับผู้ที่สนใจจะสมัครยื่นขอสินเชื่อฟื้นฟูมีธนาคารไหนบ้างที่เปิดให้บริการ สำหรับผู้ประกอบการที่มียอดเงินกู้กับธนาคารหรือสถาบันการเงินจนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 สามารถยื่นขอใช้สินเชื่อธนาคารแห่งประเทศไทยได้เลย โดยจะได้รับเงินกู้ยอดไม่เกินร้อยละ 30 ของเงินกู้ที่มีอยู่กับสถาบันการเงินเดิมหรือไม่เกิน 50 ล้านบาท ส่วนผู้ที่ไม่เคยยื่นกู้มาก่อนเลย สามารถใช้บริการสินเชื่อฟื้นฟูได้ที่สถาบันการเงินใดก็ได้จะได้รับวงเงินสูงสุดไม่เกิน 50 ล้านบาท โดยสามารถยื่นขอกู้สินเชื่อเพื่อธุรกิจสำหรับฟื้นฟูกิจการได้ไม่เกิน 6 ครั้งตลอดอายุโครงการ ซึ่งมาตรการช่วยเหลือนี้ถือว่าธนาคารแห่งประเทศไทยได้จัดสรรงบประมาณเพื่อวัตถุประสงค์สำหรับการดูแลผู้ประกอบการโดยตรง รายละเอียดของข้อมูลสามารถศึกษาได้เพิ่มเติมผ่านช่องทางออนไลน์ของธนาคารแห่งประเทศไทยหรือสถาบันเงินต่าง ๆ ที่เข้าร่วมโครงการ

2023สินเชื่อฟื้นฟูจัดดอกเบี้ยต่ำช่วยให้ธุรกิจผ่านวิกฤตทางการเงินและสามารถกลับมายืนได้อีกครั้ง

การลงทะเบียนเพื่อรับสินเชื่อฟื้นฟูนอกจากจะได้เงินกู้เพิ่มแล้ว ยังได้ดอกเบี้ยพิเศษอีกด้วย โดยระยะสัญญาของสินเชื่อผู้ประกอบการนี้ จะมีอายุ 5 ปี มีอัตราดอกเบี้ยตลอดสัญญาไม่เกิน 5% ต่อปี สำหรับ 6 เดือนแรกรัฐบาลจะชดเชยดอกเบี้ยให้ 2 ปี จะได้อัตราดอกเบี้ยไม่เกิน 2% ต่อปี ถ้าต้องการต่ออายุสัญญานานกว่า 5 ปี อัตราดอกเบี้ยจะถูกปรับตามข้อตกลงกับสถาบันการเงินนั้น ๆ ถือว่าสินเชื่อฟื้นฟูเป็นอีกสัญญาเงินกู้เพื่อผู้ประกอบธุรกิจสำหรับการจัดการให้มีเงินทุนหมุนเวียนโดยได้รับการพูดถึงสินเชื่อฟื้นฟู pantipที่เป็นสมาชิกของเว็บไซต์ว่าเป็นอีกมาตราการที่จะทำให้การฟื้นฟูกิจการรวมไปถึงเศรษฐกิจของประเทศดีขึ้น

อย่าลืมตรวจแหล่งเงินด่วนนี้

บริการสินเชื่อ tjl Thai job loan ผ่อนนาน 9 เดือน
เงินเดือน
ไม่กำหนดรายได้
ดอกเบี้ย
ไม่กำหนดดอกเบี้ย
อายุ
18 ปีบริบูรณ์
วงเงิน
สูงสุด 20,000 บาท
จ่ายง่ายใช้คล่องกับสินเชื่อ pay next
เงินเดือน
ไม่กำหนดรายได้
ดอกเบี้ย
ไม่เกินร้อยละ 25 ต่อปี
อายุ
ช่วง 20-60 ปี
วงเงิน
สูงสุด 10,000 บาท
Scroll to Top