Offer Categories: พิโกไฟแนนซ์

บริการสินเชื่อ tjl Thai job loan ผ่อนนาน 9 เดือน
เงินเดือน
ไม่กำหนดรายได้
ดอกเบี้ย
ไม่กำหนดดอกเบี้ย
อายุ
18 ปีบริบูรณ์
วงเงิน
สูงสุด 20,000 บาท
จ่ายง่ายใช้คล่องกับสินเชื่อ pay next
เงินเดือน
ไม่กำหนดรายได้
ดอกเบี้ย
ไม่เกินร้อยละ 25 ต่อปี
อายุ
ช่วง 20-60 ปี
วงเงิน
สูงสุด 10,000 บาท
บริการสินเชื่อสตาร์มันนี่ผ่อนสบาย 84 เดือน
เงินเดือน
ไม่กำหนดรายได้
ดอกเบี้ย
ไม่เกินร้อยละ 24 ต่อปี
อายุ
ช่วง 20-65 ปี
วงเงิน
ไม่กำหนดวงเงิน
สินเชื่อเงินไชโยมีรถจบทุกปัญหาดูรายละเอียดคลิก
เงินเดือน
ไม่กำหนดรายได้
ดอกเบี้ย
ไม่กำหนดดอกเบี้ย
อายุ
ไม่กำหนดอายุ
วงเงิน
ไม่กำหนดวงเงิน
pico เงินด่วนบริการสินเชื่อถูกกฎหมายได้จริง
เงินเดือน
15,000 บาท/เดือนขึ้นไป
ดอกเบี้ย
ไม่เกินร้อยละ 2.99 ต่อเดือน
อายุ
20 ปีบริบูรณ์
วงเงิน
สูงสุด 50,000 บาท

ทำความรู้จักกับพิโกไฟแนนซ์

ที่ผ่านมาหลายคนได้ประสบกับปัญหาด้านการเงินและไม่สามารถจะขอสินเชื่อในระบบจากธนาคารหรือสถาบันการเงินได้ด้วยเงื่อนไขหลาย ๆ อย่างไม่ว่าจะเป็นรายได้ อาชีพ และอีกหลาย ๆ ปัจจัยจึงทำให้กลุ่มคนเหล่านี้เมื่อมีปัญหาการเงินก็ไม่สามารถที่จะเข้าถึงการเงินได้ จึงต้องถูกผลักให้ไปใช้บริการสินเชื่อนอกระบบซึ่งก็มีปัญหาด้านอื่น ๆ ตามมาและกลายเป็นปัญหาในระดับประเทศ รัฐบาลจึงได้เล็งเห็นความสำคัญจึงได้ผลักดันให้มีพิโกไฟแนนซ์เพื่อเข้ามาช่วยให้ประชาชนได้มีการเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้นและยังช่วยแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอีกด้วยนั่นเอง ซึ่งพิโกไฟแนนซ์คือบริการสินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการรายย่อยระดับจังหวัดที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลังและเป็นสำหรับสินเชื่อธุรกิจขนาดเล็กที่ไม่สามารถจะเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เป็นธนาคารหรือสถาบันการเงินได้โดยพิโกไฟแนนซ์ให้บริการสินเชื่ออเนกประสงค์เพื่อให้ประชาชนได้สามารถนำเงินจากการกู้พิโกไฟแนนซ์ไปใช้อุปโภคและบริโภคในชีวิตประจำวันได้อย่างไม่ต้องกังวลกับการทวงหนี้โหดเหมือนกับสินเชื่อนอกระบบนั่นเอง

พิโกไฟแนนซ์ดีอย่างไร ใครขอสินเชื่อได้บ้าง 2566/2023

สำหรับสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์เป็นสินเชื่อผู้ประกอบการรายย่อยสำหรับคนที่มีรายได้น้อยและมีรายได้ที่ไม่แน่นอนไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ค้า ที่ทำมาค้าขายแบบหาบเร่หรือแผงลอยต่าง ๆ รวมไปถึงวินมอเตอร์ไซค์รับจ้าง หรือรับจ้างทั่วไป และอาชีพอิสระอย่างอื่น ที่ไม่มีสลิปเงินเดือน โดยพิโกไฟแนนซ์นั้นจะให้บริการสำหรับเฉพาะคนที่อยู่ในพื้นที่ที่มีทะเบียนบ้านหรืออาศัยอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดที่มีสำนักงานใหญ่ของบริษัทนั้น ๆ ตั้งอยู่และพิโกไฟแนนซ์ไม่เช็คบูโรทำให้การเข้าถึงเงินง่ายกว่าเดิมและการกู้เงินกับพิโกไฟแนนซ์จะมีหรือไม่ต้องมีหลักประกันหรือคนค้ำประกันซึ่งก็ขึ้นอยู่กับความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ขอกู้ โดยสินเชื่อพิโกนั้นตามกฎหมายแล้ววงเงินให้กู้จะไม่เกิน 50,000 บาท อัตราดอกเบี้ยและรวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ แล้วไม่เกิน 36% ต่อปี ซึ่งอัตราดอกเบี้ยอาจสูงกว่าสินเชื่ออื่น ๆ ในระบบแต่ก็ต่ำกว่าสินเชื่อนอกระบบและก็ไม่ต้องเสี่ยงกับการถูกตามทวงหนี้โหด ส่วนระยะเวลาในการผ่อนชำระพิโกไฟแนนซ์ก็ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแต่ละบริษัทนั่นเอง

แนะนำพิโกไฟแนนซ์มีที่ไหนบ้าง

หลายคนที่อยากจะขอสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์และสอบถามกันว่าปี 2566/2023 สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์มีที่ไหนบ้าง ก็ต้องบอกเลยว่าสำหรับสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์นั้นถูกกฎหมายกำหนดไว้ว่าเป็นบริษัทที่จดทะเบียนให้การบริการพิโกไฟแนนซ์ในระดับจังหวัดให้กับคนในพื้นที่ ดังนั้นบริษัทที่ให้บริการสินเชื่อผู้ประกอบการายย่อยพิโกไฟแนนซ์จึงต้องตั้งอยู่ในพื้นที่ให้บริการสำหรับจังหวัดนั้น ๆ ซึ่งก็มีบริษัทที่จดทะเบียนภายใต้กฎหมายสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์จำนวนมาก หากใครที่ต้องการขอกู้เงินสามารถที่จะเข้าดูข้อมูลบริษัทสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังในหัวข้อสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์เพื่อทำการตรวจสอบก่อนว่าใช่บริษัทที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฏหมายหรือไม่ก่อนที่จะขอกู้เงินนั่นเอง

Scroll to Top