วิธีลงทะเบียนอีซี่พาส พร้อมดูอัตราค่าบริการยอดต่างๆ ล่าสุดปี 2023

อีซี่พาสดีไหม มีประโยชน์อย่างไร

เมืองหลวงของไทยอย่างกรุงเทพมหานครเมืองแห่งความเจริญรุ่งเรืองในทุก ๆ ด้านจึงทำให้การใช้รถใช้ถนนจึงมีความแออัดและเกิดภาวะรถติดเป็นอย่างมาก และแม้แต่การใช้ถนนบนเส้นทางด่วนก็ทำให้รถติดยาวเพราะต้องจอดรถต่อคิวในการจ่ายชำระเงินเพื่อผ่านทางนั่นเอง ดังนั้นการทางพิเศษแห่งประเทศไทยจึงได้จัดทํา easy pass เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนบนทางด่วน ทั้งนี้อีซี่พาส คือบัตรทางด่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการจ่ายชำระเงินค่าบริการทางผ่านพิเศษโดยอัตโนมัติ โดยอีซี่พาสสามารถที่จะช่วยในการแก้ไขปัญหารถติดหน้าด่านได้ดีโดยสามารถระบายปริมาณรถผ่านช่องเก็บเงินทางพิเศษได้สูงสุดถึง 1,200 คันต่อชั่วโมง จากเดิมที่ใช้ระบบค่าทางผ่านแบบเก็บเงินสดสามารถระบายจำนวนรถได้เพียง 450 คันต่อชั่วโมงเท่านั้น ทั้งนี้ผู้ถือบัตรอีซี่พาสไม่ต้องรอคิวยาวและไม่ต้องเตรียมเงินสดหรือต้องเปิด

กระจกเพื่อจ่ายชำระเงินอีกต่อไป เพียงแค่ใช้บริการช่องทางพิเศษที่มีป้ายทางด่วน easy pass และยังสามารถจะวางแผนการเดินทางได้สะดวกและประหยัดค่าเชื้อเพลิงได้เป็นอย่างดี และยังใช้บัตรอีซี่พาสร่วมกันได้ในทุกทางพิเศษทุกสายทั้งในระบบเปิดและและระบบปิด นอกจากนี้แล้วก็ยังมีโปรโมชั่นต่าง ๆ อีกมากมายให้กับผู้ถือบัตรไปตลอดทั้งปีอีกด้วย

การสมัครอีซี่พาสต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างและสมัครได้จากช่องทางใด

หากใครที่ต้องใช้รถใช้ถนนบ่อยก็เรียกได้ว่าอีซี่พาสนั้นมีความคุ้มค่าและเพิ่มความรวดเร็วในการดำเนินชีวิตประจำวันได้ดีเลยทีเดียว และหากต้องการจะสมัครบัตรอีซี่พาสสามารถจะสมัครได้ทั้งบุคคลธรรมดา โดยมีเอกสารประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางสำหรับชาวต่างชาติ และนิติบุคคลโดยมีสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลและถ้ามีสำเนา ภ.พ. 20 แนบไปด้วย รวมไปถึงสำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ทั้งนี้สามารถจะสมัครอีซี่พาสได้หลายช่องทางคือ 

  1. สมัครได้ทางออนไลน์ผ่านทางแอพทรูมันนี่วอลเล็ท 
  2. ศูนย์บริการลูกค้าอีซี่พาสสำนักงานใหญ่การทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือศูนย์บริการลูกค้าบัตรอัตโนมัติสถานีบริการน้ำมัน ปตท. บริเวณจุดพักรถบางนาขาออกทางพิเศษเฉลิมมหานคร 
  3. สมัครอีซี่พาสได้ที่อาคารด่านเก็บค่าผ่านทางที่เปิดให้บริการทุกด่าน

ต้องการเติมเงินอีซี่พาสและซื้อบัตร easy pass ได้จากช่องทางใด

สำหรับการเติมเงินอีซี่พาสสามารถเติมเงินได้หลากหลายราคาโดยเริ่มต้นที่ 300 บาทขึ้นไปจนสูงสุดที่ 5,000 บาท โดยสามารถที่จะซื้อบัตร easy pass และเติมเงินอีซี่พาสได้ดังนี้ 

  1. เติมเงินและซื้อบัตร easy pass ผ่านหน่วยงานภายนอกจากพันธมิตรที่ร่วมรายการโดยมีธนาคารต่าง ๆ และผ่านจุดให้บริการเคาน์เตอร์เซอร์วิสทั่วประเทศ และจุดให้บริการ Tesco Lotus และผ่านทรูมันนี่วอลเล็ท และผ่าน shopee pay และผ่าน mPay Wallet, My AIS, Rabbit Line Pay, Max Me, CenPay และเคาน์เตอร์ Big C 
  2. เติมเงินและซื้อบัตรอีซี่พาสผ่านศูนย์ให้บริการลูกค้าบัตรอีซี่พาสสำนักงานใหญ่หรือศูนย์บริการลูกค้าบัตรอัตโนมัติ 
  3. เติมเงินและซื้อบัตรอีซี่พาสผ่านอาคารด่านเก็บค่าผ่านทางทุกด่านที่ให้บริการ
Scroll to Top