อัพเดทสถานะเครดิตบูโรผ่านช่องทางออนไลน์ได้แล้วตอนนี้ในปี 2023

ตรวจสถานะเครดิตบูโรอย่างไร 2566 

ในเรื่องของการเงินสิ้งที่แสดงสถานะความน่าเชื่อถือทางการเงินของบุคคลทั่วไปก็คือเครดิตบูโร โดยเครดิตบูโรคือการตรวจสอบประวัติการขอสินเชื่อ และสถานะของสินเชื่อประเภทต่าง ๆ ที่บุคคลทำการขอสินเชื่อและผ่อนชำระกับธนาคารหรือสถาบันการเงิน โดยธนาคารหรือสถาบันการเงินจะต้องส่งสถานะเครดิตบูโร  ให้กับบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติตามวาระการตรวจสอบ สถานะเครดิตบูโร ที่กำหนด และในวันนี้  ขอพาทุกท่านไปรู้จักกับวิธีดูเครดิตบูโรกัน ว่าสถานะเครดิตบูโร ดูได้อย่างไร มีตรงไหนที่ควรรู้บ้างเราไปดูรายละเอียดกันได้เลย

เรื่องควรรู้ สถานะเครดิตบูโร ดูอย่างไร 

สำหรับสถานะบัญชีเครดิตบูโร เมื่อเราได้รับหนังสือแจ้งสถานะเครดิตบูโร ที่เราไปขอมาจากบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ หรือจากธนาคารต่าง ๆแล้ว เนื้อหาในสถานะบูโรของเราจะมีรายละเอียด ดังนี้ 

  • รายงานประเภทสินเชื่อ โดยจะแยกแต่ละบัญชีว่าเรามีสินเชื่อประเภทใด และกับธนาคารไหน
  • รายงานวงเงินสินเชื่อ โดยระบุวงเงินที่เราขอกู้ในบัญชีสินเชื่อนั้น ๆ 
  • รายงานสถานะเครดิตบูโร โดยเป็นการรายงานสถานะของบัญชีเงินกู้นั้นว่าเป็นอย่างไร เช่น 

  –  สถานะบูโร 11 แปลว่าสินเชื่อนี้ได้มีการปิดบัญชีแล้ว ไม่ม่หนี้สินคงค้าง 

  –  สถานะเครดิตบูโร 0 แปลว่าบัญชี สถานะเครดิตบูโร ปกติ

 –   สถานะเครดิตบูโร 40 แสดงว่าสินเชื่อนั้นอยู่ระหว่างการชำระเงินเพื่อทำการปิดบัญชี  

 –   สถานะบูโร 42   แสดงว่าบัญชีนั้นมีการโอน ขายหนี้ระหว่างสถาบันการเงิน 

 –   เครดิตบูโรสถานะ F แสดงว่าบัญชีนั้นมีการ Fraud List คือการมีตกแต่งเอกสารหรือมีการทุจริตทำให้สถาบันการเงินเสียหาย เช่น มีการตกแต่งรายได้ในเอกสารให้สูงเกินจริง ทำให้ สถานะเครดิตบูโร ของเราเสียเครดิตอย่างมากกับสถาบันการเงิน 

 

สถานะเครดิตบูโร สำคัญอย่างไรเครดิตบูโรเช็คอะไรบ้าง 

สำหรับใครที่สงสัยว่าแล้ว สถานะเครดิตบูโร สำคัญอย่างไร ถูกนำไปใช้ในกรณีไหนบ้าง โดยสำหรับในปี 2023 นี้ การเช็คสถานะเครดิตบูโรจะถูกใช้โดยธนาคารหรือสถาบันการเงินในการพิจารณาการให้สินเชื่อ ซึ่ง สถานะเครดิตบูโร จะเป็นเกณฑ์พิจารณาว่าเจ้าของบัญชีหรือผู้กู้มีประวัติการชำระหนี้สินเป็นอย่างไร และธนาคารจะมีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหน ในการปล่อยสินเชื่อให้ ดังนั้นเมื่อจะทำการขอสินเชื่อจากธนาคารหรือสถาบันการเงินไม่ว่าจะเป็นการกู้บ้าน, กู้สินเชื่อส่วนบุคคล หรือกู้ซื้อรถยนต์ไม่ว่าทางออนไลน์หรือออฟไลน์ก็จะต้องมีการตรวจเครดิตบูโรก่อนเสมอ ดังนั้นหากอยากกู้เงินการโดนตรวจสอบสถานะเครดิตบูโร จึงเป็นเรื่องปกติที่ควรทราบไว้ และพึงรักษาสถานะเครดิตบูโร ของเราไว้ให้ดี เพื่อเพิ่มโอกาสในการปล่อยกู้ของสถาบันการเงิน หรือธนาคารในกรณีที่เราจำเป็นต้องใช้เงินนั่นเอง

Scroll to Top