อัพเดทตารางเงินอุดหนุนบุตร 2566 พร้อมดูไทม์ไลน์การโอนเงินในวันต่างๆ

ตารางเงินอุดหนุนบุตร 2566 เงินเข้าวันไหน เช็คสิทธิเงินอุดหนุนบุตรได้ทางใดเช็คได้ที่นี่เลย

ก่อนที่เราจะไปดูตารางเงินอุดหนุนบุตร 2566 ล่าสุดว่าเงินเข้าวันไหนอย่างไร เราไปดูกันก่อนว่าใครมีสิทธิลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนบุตรได้บ้าง และต้องลงทะเบียนที่ไหนอย่างไร สำหรับใครที่คลอดบุตรในปี 2566/2023 ก็ต้องบอกเลยว่ารัฐบาลได้มีการช่วยเหลือเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดไปจนครบอายุ 6 ปีกันเลยทีเดียว โดยคนที่จะลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนบุตร 2566 ได้จะต้องเป็นเด็กที่คลอดในปีนี้หรือเด็กที่มีอายุไม่เกิน 6 ปีและไม่เคยลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนมาก่อน โดยหลังจากที่ลงทะเบียนเสร็จแล้วก็สามารถจะเช็คตารางเงินอุดหนุนบุตร 2566 ได้ และคุณสมบัติของเด็กที่จะลงทะเบียนเงินอุดหนุนบุตรรายใหม่ได้ต้องเป็นเด็กที่มีสัญชาติไทยโดยจะต้องไม่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของน่วยงานเอกชนหรือองค์กรของรัฐ และต้องอาศัยอยู่กับผู้ปกครองที่มีรายได้น้อย

ไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี และลงทะเบียนได้ตามที่อยู่ในทะเบียนบ้าน กรณีที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในกรุงเทพก็ลงทะเบียนได้ที่สำนักงานเขตพื้นที่กรุงเทพฯ หรือหากอยู่ในพื้นที่เมืองพัทยาก็ลงทะเบียนได้ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา หรือหากอาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ส่วนภูมิภาคก็ลงทะเบียนได้ที่องค์การบริการส่วนตำบลหรือเทศบาลหรือลงทะเบียนได้ทางออนไลน์ผ่านแอพเงินเด็ก

เช็คสิทธิเงินอุดหนุนบุตรกับตารางเงินอุดหนุนบุตร 2566

สำหรับใครที่ได้ลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนบุตรปี 2566/2023 แล้วก่อนที่จะเช็คเงินอุดหนุนบุตรเข้าวันไหนและตารางเงินอุดหนุนบุตร 2566 เป็นอย่างไรก็ต้องทำการตรวจสอบเงินอุดหนุนบุตรก่อนว่ามีสถานะผ่านหรือไม่ผ่าน ทั้งนี้การเช็คสิทธิเงินอุดหนุนบุตรสามารถที่จะตรวจสอบได้โดยการตรวจเงินอุดหนุนบุตรผ่านทางออนไลน์เว็บไซต์ https://csgcheck.dcy.go.th ซึ่งเป็นเว็บไซต์ของกรมกิจการเด็กและเยาวชนหรือจะเช็คทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง https://govwelfare.cgd.to.th หรือเช็คเงินอุดหนุนบุตรจากแอพพลิเคชั่นทางรัฐ และแอพพลิเคชั่นเงินเด็ก โดยวิธีการเช็คเพียงกรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลักลงในช่องทางใดทางหนึ่งที่ต้องการจะเช็คสิทธิเงินอุดหนุนบุตร หากว่าผ่านแล้วก็สามารถที่จะทราบว่าเงินเข้าวันไหนและตารางเงินอุดหนุนบุตร 2566 เป็นอย่างไรนั่นเอง

ไทม์ไลน์การโอนกับตารางเงินอุดหนุนบุตร 2566

หากใครที่ได้เช็คสิทธิเงินอุดหนุนบุตรและมีสถานะผ่านเรียบร้อยแล้วก็สามารถที่จะได้รับตามตารางเงินอุดหนุนบุตร 2566 ได้แล้ว โดยจะได้รับเงินอุดหนุนบุตรรายใหม่ในปี 2566/2023 ไปจนมีอายุครบ 6 ปีบริบูรณ์โดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่อีกนั่นเอง ทั้งนี้ตารางโอนเงินสำหรับคนที่ลงทะเบียนใหม่จะได้รับเงินอุดหนุนคนละ 600 บาทต่อเดือน โดยตารางเงินอุดหนุนบุตร 2566 กรมบัญชีกลางจะโอนเงินเข้าให้ทุกวันที่ 10 ของทุกเดือนโดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2566 ไปจนถึง 10 ธันวาคม 2566 ดังนั้นหากใครที่ลงทะเบียนผ่านแล้วก็สามารถเช็คการโอนเงินเข้าบัญชีจากตารางเงินอุดหนุนบุตรได้ทุกวันที่ 10 ของเดือนนั่นเอง

Scroll to Top