Banks: ธนาคารกสิกรไทย

หมดปัญหาเรื่องหนี้ระยะยาวด้วยสินเชื่อรวมหนี้
เงินเดือน
ไม่กำหนดรายได้
ดอกเบี้ย
ไม่กำหนดดอกเบี้ย
อายุ
ไม่กำหนดอายุ
วงเงิน
ไม่กำหนดวงเงิน
สินเชื่อนาโนกสิกรมีให้เลือกหลากหลายแบบในปี 66
เงินเดือน
9,000 บาท/เดือนขึ้นไป
ดอกเบี้ย
ไม่เกินร้อยละ 25 ต่อปี
อายุ
ช่วง 20-60 ปี
วงเงิน
สูงสุด 800,000 บาท
xpress loan บริการสินเชื่อเงินด่วนออนไลน์อนุมัติผลไวมาก
เงินเดือน
7,500 บาท/เดือนขึ้นไป
ดอกเบี้ย
ไม่เกินร้อยละ 25 ต่อปี
อายุ
ช่วง 20-70 ปี
วงเงิน
สูงสุด 1,500,000 บาท
สมัครสินเชื่อกสิกรตอนนี้ง่ายๆ ผ่านทางแอป K-Plus
เงินเดือน
7,500 บาท/เดือนขึ้นไป
ดอกเบี้ย
ไม่เกินร้อยละ 25 ต่อปี
อายุ
ช่วง 20-70 ปี
วงเงิน
สูงสุด 1,500,000 ล้านบาท
k-my invest อีกหนึ่งพอร์ตหุ้นของกสิกรที่น่าสนใจ
เงินเดือน
มีเงินฝากออมทรัพย์และผูกกับ k-plus
ดอกเบี้ย
ไม่กำหนดดอกเบี้ย
อายุ
20 ปีบริบูรณ์
วงเงิน
ไม่กำหนดวงเงิน
แรบบิทแคช ตัวแอปสินเชื่อที่ให้บริการผ่านช่องทางออนไลน์
เงินเดือน
8,000 บาท/เดือนขึ้นไป
ดอกเบี้ย
ไม่เกินร้อยละ 33 ต่อปี
อายุ
สูงสุด 100,000 บาท
วงเงิน
สูงสุด 100,000 บาท
LINE BK สินเชื่อเงินด่วนที่กู้ง่ายๆ ผ่านทางไลน์ในปี 2023
เงินเดือน
7,500 บาท/เดือนขึ้นไป
ดอกเบี้ย
ไม่เกินร้อยละ 25 ต่อปี
อายุ
ช่วง 20-60 ปี
วงเงิน
สูงสุด 800,000 บาท
k-plus แอพการเงินที่ใช้งานได้เลยเพียงมีอายุ 12 ปีขึ้นไป
เงินเดือน
7,500 บาท/เดือนขึ้นไป
ดอกเบี้ย
ไม่เกินร้อยละ 25 ต่อปี
อายุ
ช่วง 20-70 ปี
วงเงิน
สูงสุด 5 เท่าของรายได้

เล่าสู่กันฟังกับประวัติธนาคารกสิกรไทยแบบย่ออัปเดต 2566

ธนาคารกสิกรไทย (Kasikorn Bank: KBank) หรือที่ทุกคนอาจเคยได้ยินกันมาบ้างแล้ว่าชื่อเต็มธนาคารกสิกรไทยก็คือ ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ได้เริ่มดำเนินการครั้งแรกและก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2488 ด้วยพนักงานในยุคแรกเพียง 21 คนโดยริเริ่มโดยคนไทยเชื้อสายจีน และให้บริการที่มุ่งเน้นไปที่ความสำคัญกับกลุ่มเกษตรกรเป็นหลักเพราะในสมัยนั้นประชากรไทยโดยส่วนใหญ่ประกอบชีพเกษตรกรเป็นจำนวนมาก ต่อมาธนาคารกสิกรไทยได้เริ่มให้บริการในรูปแบบของสาขาโดยเปิดให้ธนาคารกสิกรไทยสาขาหาดใหญ่เป็นการให้บริการสาขาแรกและเปิดธนาคารกสิกรไทยสาขาตามหัวเมืองใหญ่ตามมา ต่อมาได้มีการเปิดธนาคารกสิกรไทยสำนักงานใหญ่ในสถานที่แห่งใหม่บนถนนสีลม และประกอบช่วงนั้นถนนสีลมได้กลายเป็นศูนย์กลางทางธุรกิจทำให้ธนาคารกสิกรได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อยมา จวบจนกระแสโลกาภิวัตน์ได้เริ่มเข้าสู่ประเทศไทยจึงทำให้กสิกรไทยได้มีการรื้อปรับโครงสร้างเพื่อให้รองรับต่อความเปลี่ยนแปลงที่กำลังมาถึงโดยมุ่งเน้นการให้บริการที่รวดเร็วและได้จะทะเบียนเป็น “บริษัทมหาชนในช่วงปี พ.ศ.  2526 – 2539 การปรับเปลี่ยนยังไม่ได้หมดเพียงเท่านั้น ต่อมาธนาคารได้เข้าสู่ยุคฟองสบู่แตกและได้ปรับเปลี่ยนการบริหารภายในที่มีความยืนหยุ่นมากยิ่งขึ้นเลยยังคงพัฒนาต่อเนื่องเรื่อยมาจนถึงธนาคารกสิกรไทยในทุกวันนี้

ปัจจุบันธนาคารกสิกรไทยยึดสโลแกนในการให้บริการว่าบริการทุกระดับประทับใจ”มีสาขาด้วยกันทั้งสิ้นกว่า 1,132 สาขาทั่วประเทศไทย โดยธนาคารกสิกรไทยสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เลขที่ 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร และครอบคลุมการให้บริการที่หลากหลายและตอบโจทย์ต่อคนทุกกลุ่ม

ธนาคารกสิกรไทยมีชื่อเสียงหลักๆ มาจากบริการด้านไหน?

จุดเด่นหนึ่งที่ธนาคารกสิกรไทยมีความสำคัญและโดดเด่นกว่าการให้ธนาคารรายอื่น อาจไม่ได้บ่งบอกถึงในเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายแต่อย่างใด แต่ความโดดเด่นทางด้านบริการที่พร้อมเอาใจใส่ สอดส่อง ตลอดจนให้ความสำคัญกับลูกค้าเป็นหลัก จึงทำให้การบริการของกสิกรไทยสั่งสมและส่งต่อเรื่อยมา จึงทำให้เมื่อกล่าวถึงธนาคารกสิกรไทย ผู้ใช้บริการและลูกค้าต่างยกย่องและพึงพอใจต่อบริการที่ได้รับมากกว่าความโดดเด่นในเรื่องของผลิตภัณฑ์เป็นหลัก

ส่องผลิตภัณฑ์ของธนาคารกสิกรไทยทั้งหมดธนาคารกสิกรไทยให้บริการอะไรบ้าง

ธนาคารกสิกรไทยให้บริการที่ครอบคลุมและตอบโจทย์ต่อความต้องการในหลายด้าน ซึ่งผลิตภัณฑ์ทางการเงินของกสิกรไทยมีด้วยกันทั้งสิ้นแบ่งออกเป็นหมวดหมูหลักได้แก่ 

  1. บริการด้านการเปิดบัญชี: การเปิดบัญชีกสิกรนั้นไม่ได้จำกัดแค่เพียงการให้บริการผ่านช่องทางสาขาของธนาคารเพียงเท่านั้น แต่ปัจจุบันสามารถเปิดบัญชีกสิกรออนไลน์ได้อีกด้วย 
  2. บริการด้านบัตร: ธนาคารกสิกรไทยมีให้บริการที่ครอบคลุมทั้งผลิตภัณฑ์ประเภทบัตรเครดิต บัตรเดบิต และบัตรกดเงินสด ซึ่งการให้บริการประเภทบัตรเครดิตกสิกรจะมีแบ่งแยกตามวัตถุประสงค์การใช้งานที่แตกต่างกันออกไป 
  3. สินเชื่อ: บริการด้านสินเชื่อครอบคลุมความจำเป็นในหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อบ้านกสิกร สินเชื่อส่วนบุคคล ตลอดจนสินเชื่อรถและสินเชื่อทรัพย์สินมือสองอีกด้วย นอกจากนี้แล้วสินเชื่อกสิกรบางประเภทยังสามารถสมัครได้ผ่านทางแอพกสิกร KPlus
  4. ประกัน: บริการด้านประกันครอบคลุมบริการด้วยกันทั้งหมด 2 ประเภทได้แก่ ประกันชีวิต และประกันวินาศภัย
  5. บริการด้านการลงทุน: มีให้บริการด้วยกันทั้งสิ้น 5 ประเภทได้แก่ กองทุนรวม, หุ้น, ตราสารอนุพันธ์/สัญญาซื้อขายล่วงหน้า, หุ้นกู้/พันธบัตร และ BALANCED FUND

สามารถตรวจสอบข้อมูลการให้บริการของธนาคารกสิกรไทยผ่านทางเว็บไซต์ของกสิกรไทยออนไลน์

Scroll to Top